גדעון חיים

חיים בנדל״ן

רשיון תיווך מספר: 30928824