שמואל אוריאלי

עיר דוד נכסים

רשיון תיווך מספר: 3167456